Tuesday, March 9, 2010

Angeles Gikan Sa Langit

Angeles gikan sa langit, sa yuta lupad kamo;
Sa pagtukod sa sinugdan nagdayeg kamo sa Dios,
Dumuol, simbahon ninyo among Hari nga natawo.

Magbalantay sa kaumahan nga nagbantay sa panon,
Dios mitipon sa katawhan, si Jesus nga suga ta
Dumuol, simbahon ninyo among Hari nga natawo.

Oh kamo, manggi-alamon, may tan-awon sa layo;
Sa handum sa kanasuran magpangita na kamo.
Dumuol, simbahon ninyo, among Hari nga natawo.Amen

No comments:

Post a Comment