Wednesday, March 17, 2010

Magpakatawo Pag-usab

Dihay miduol kang Jesus sa gabii
Sa pagpangutana sa kaluwasan,
”Sa kamatuoran” nag-ingon Siya,
”Magpakatawo’g bag-o.”

KORO

Magpakatawo pag-usab!
Magpakatawo pag-usab!
Sa pagkamatuod nag-ingon Siya:
”Magpakataw’g bag-o.

O mga anak sa katawhan, kamo
Pamati sa mga pulong ni Jesus;
Ang tambag di unta magwalay pulos ;
« Magpakataw’g bag-o

No comments:

Post a Comment