Tuesday, March 9, 2010

Pun-a Na Ako Jesus

Oh Espiritung balaan, Humdang kasingkasing ko;
Hupnga sa pagkabalaan, Duol na ug pun-on Mo.

Koro:

Pun-a na, pun-a na Pun-a na ako Jesus;
Hupnga sa pagkabalaan; Duol na ug pun-on Mo. Amen.

Imo man akong mahupngan, Bisan di hisayran ko;
Ikaw man gikinahanglan Duol na ug pun-on Mo.

Daku ang kaluya nako, Naggayukbo ko karon;
Oh Espiritu nga dayon, Sa gahum pun-a ko

Oh hinloa ug luwasa, Dughan ko hugasan Mo;
Nagalipay, nagluwas Ka, Mahupong ako karon

No comments:

Post a Comment