Monday, March 8, 2010

Ang Puangod Sa Dios Nato

Ang puangod sa Dios nato Lapad ingon sa lawod;
Katarungan maluloy-on Labaw sa kagawasan.


Atong mga kasub-anan Giduyogan sa langit,
Ug ang mga kasaypanan Sa kaluoy gihukman.


May igo nga kaluwasan Sa giula Nyang dugo.
Ug ang tanan may kalipay Tungod sa pag-antos Nya.


Kung tim-os lang atong gugma Pulong Nya saligan ta,
Ug kita magapanidlak Sa katam-is ni Jesus. Amen

No comments:

Post a Comment