Wednesday, March 17, 2010

Mahigugmaong Jesus

Mahigugmaong Jesus, Padangpa sa dughan Mo,
Samtang nga nagaunos, Naghuros ang bagyo pa
Manunubos, salipdi Hangtud nga malinaw na;
Sa piliw, kong umabot Ang kalag ko gakson Mo.

Bugtong salipdanan ka Sa maluya kong kalag;
Dili pagbiyaan Mo, Ang kalig-on ihatag.
Gitugyan pagsalig ko Sa pagtabang Mo Jesus;
O tabuning ulo ko Sa gamhanang bukton Mo.

Ikaw gihigugma ko Labaw nga makatagbaw,
Bulnga ang nagadaut, Ang maluya lig-ona.
Sala ko dagku gayud Ug mahugaw king kalag;
Putli ug matarung Ka, Balaan ang ngalan Mo.

Ang sala gihugwas man Sa dagayang grasya Mo;
Ang bulahang tubig Mo, Makatagbaw ning kalag.
Buhi Ka nga tuburan Paimna ako gayud,
Ug sa kasing-kasing ko Paagaya, Oh Jesus

No comments:

Post a Comment