Tuesday, March 9, 2010

Pulong Nagpakatawo

Pulong nagpakatawo, Kaalam langitnon,
Kamaatuurang dayon, Suga di mapalong;
Tungod niadtong kahayag Sa kasulatan Mo;
Sulo sa among lakang Dayegon ka, Jesus.

.Ang hatag nga balaan Gikan sa atong Dios,
Mao ang nagasuga Sa yuta nga bug-os.
Ang sudlanang bulawan Sa kamatuuran Mo;
Larawan nga langitnon Sa pulong nga buhi.

Simbahan Mo, himoa nga maoy lampara
Sa tanang mga nasud;
Suga nga matuod: Tultuling masalaag
Kahayag pagdangup;
Ngitngit, gabon mawala.
Kong makita ikaw

No comments:

Post a Comment