Monday, March 8, 2010

Pagaharian Ni Jesus

Pagaharian ni Jesus Tanang sidlakan sa adlaw:
Wala’y utlanan lungsod Nya, Way katapusan man usab.


Pagaampuan Sya gayud, Ug pasidunggan man usab;
Pagahalaran Ngalan Nya,Sama sa halad nga humot.


Sa katawhan nga tanan Pagadaygong gugma Nya,
Ug igabutyag sa tanan Ang iyang ngalan nga mahal.


Kon asa magahari Sya, May panalanging dagaya;
Ang binilanggo buhian, Papahulayong gikapoy.


Ang tanan nga gibuhat Nya Sa Hari magpasindungog,
Moawit ang manulonda; ”Amen” ang yuta motubag. Amen

1 comment:

  1. Salamat sa nag publish sa mga Alawiton sa Pagtoo. .Ang Ginoong Dios maga-uban gyud kanato bisan asa kita. Gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan. .Dalaygon ang Dios nga walay sama. .Praise God. .

    ReplyDelete